Prawnik w Kwidzynie Grzegorz Pawłowski - adwokat, radca prawny, rozwód, alimenty, spadek

GRZEGORZ PAWŁOWSKI
 

Radca Prawny

Doświadczenie Wiedza Rzetelność

Prawnik w Kwidzynie

Radca Prawny Grzegorz Pawłowski - Prawnik w Kwidzynie

KILKA SŁÓW O MNIE

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w renomowanej kancelarii radcy prawnego, a następnie aplikację radcowską którą odbywałem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Złożyłem radcowski egzamin zawodowy uzyskując jeden z najlepszych wyników i zostałem nagrodzony wyróżnieniem przez OIRP w Gdańsku.

Jako radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, w ramach prowadzonej działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań (umowy), prawa spadkowego (dział spadku, zapłata zachowku, unieważnienie testamentu), prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, kontakty, podział majątku małżonków). 

Podczas wykonywania zawodu brałem udział w wielu postępowaniach sądowych dotyczących spraw odszkodowawczych w wypadkach komunikacyjnych, a także spraw z zakresu upadłości konsumenckiej i przedsiębiorcy. Z powodzeniem zajmuje się kwestiami prawa pracy (odwołań od wypowiedzeń umów o pracę), ubezpieczeń społecznych i odwołań od decyzji organów rentowych. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w zakresie sporządzania i opiniowania umów oraz zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego, zaskarżania uchwał, wyłączenia wspólnika, wsparciem rad nadzorczych i zarządów.

Projekt bez tytułu (8).png

Kancelaria zajmuję się prowadzeniem spraw rodzinnych w tym w szczególności o
- rozwód, separację, 
alimenty,
- uregulowanie  władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka

W ramach obsługi kancelaria zajmuję się sprawami o o ustalenie ojcostwa,  zaprzeczenie ojcostwa 
 podział majątku, 
 zniesienie współwłasności 

PRAWO RODZINNE

Kancelaria zajmuję się obsługą klientów w  sprawach z zakresu prawa spadkowego 
 
 - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
- pozew o zachowek
-  wniosek o dział spadku
-  wyrażenie zgody na odrzucenie  spadku
-  odrzucenie lub przyjęcie spadku 

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria oferuję prowadzenie spraw pracowniczych od strony pracownika, jak również pracodawcy

 - sprawy o odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie stosunku pracy
-  ustalenie istnienia stosunku pracy
- zakaz konkurencji
- odszkodowanie za wypadki w pracy
- sprawy ubezpieczeń społecznych

PRAWO PRACY

Kancelaria szczególnie oferuję obsługę spraw z szeroko pojętego prawa cywilnego w tym prawa zobowiązań 

- dochodzenie roszczeń pieniężnych przed sądem,
- windykacja należności,
- odszkodowanie, eksmisja,
- naruszenie dóbr osobistych, immisje 
- sprawy o zasiedzenie,
- ochronę posiadania ubezwłasnowolnienie, rozgraniczenie, najem, dzierżawa 

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym

- sprawy z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego (pozwolenie na budowę),
- ochrona środowiska i zabytków,
- pomoc społeczna, działalność kulturowa i oświatowa
Kancelaria zajmuje się obsługą stowarzyszeń i fundacji. 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuję się kompleksowo sprawami związanymi z upadłością konsumencką, a więc osób które na dzień składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej. 

W ramach usługi kancelaria oferuję
- przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
- sporządzenie projektu planu spłaty,
- reprezentacje przed sądem i Syndykiem,
- zdobywanie koniecznych dokumentów,
= doradztwo w zakresie wyboru sposobu likwidacji majątku i spłaceniu wierzycieli.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

PRAWNIK DLA BIZNESU

PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria prowadzi kompleksowe postępowanie tworzące spółkę prawa handlowego, jej przekształcenie, podział i połączenie jak również doradztwo bieżące działalności spółek i umów handlowych.

W ramach usługi kancelaria oferuję
wsparcie zarządów, rad nadzorczych i właścicieli poprzez opracowywanie i tworzenie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń.

Kancelaria zadba o to, by biznes był prowadzony korzystnie i przede wszystkim bezpiecznie. W ramach usługi kancelaria oferuję sporządzenie, wdrażanie  i opiniowanie umów, regulaminów m in. RODO

W ramach usługi firma otrzyma pomoc w negocjacjach handlowych, doradztwie bieżącym i wsparcia prawnego w występowaniu przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi.

PRAWO GOSPODARCZE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Kancelaria oferuję stałą obsługę firm i spółek poprzez prowadzenie windykacji należności, udzielanie  bieżących porad i konsultacji prawnych w tym także związanych z "nowym ładem", sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami i organami administracji  publicznej. 

W ramach stałej obsługi, firma uzyska możliwość szybkiej pomocy bez konieczności umawiania się na oddzielne porady prawne. 

 
 
 
 

FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG

Projekt bez tytułu (9).png

porady prawne
podczas spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania oraz pomoc prawną przy wszczęciu i prowadzeniu sprawy 

Projekt bez tytułu (10).png

sporządzanie pism procesowych i umów
kancelaria służy pomocą w tworzeniu pism procesowych wszczynających postępowanie przed sądem jak również organami administracyjnymi oraz tworzenie i opiniowaniem umów 

Projekt bez tytułu (13).png

reprezentowanie przed sądem 
reprezentacja przed sądami obejmuję kompleksową obsługę sprawy w każdej instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych oraz reprezentacja klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej 

Grzegorz Pawłowski - radca prawny 1 .jpg

Skontaktuj się z kancelarią 
Zadzwoń lub wyślij wiadomość 

ZADZWOŃ
730-800-157

Szukasz Prawnika w Kwidzynie? Jeśli tak to zapraszam do kontaktu z Kancelarią i skorzystania z pomocy prawnej. 

W związku z tym, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia - szczegóły co do prowadzenia, kosztów oraz zakresu sprawy mogą Państwo ustalić na spotkaniu w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria stara się dostosować, każdą z ofert do potrzeb klienta i oczekiwań co do problemu z jakim przychodzi do radcy prawnego. 


 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL. SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg