top of page

Acerca de

PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze Kwidzyn - Radca Prawny Grzegorz Pawłowski

Prawo dla biznesu - Kwidzyn

W ramach pomocy prawnej Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem planowych działań firmy oraz nagłych, wymagających szybkiego i sprawnego działania w rozwiązaniu problemu Klienta. Wsparcie swoim zakresem obejmuję: 

- pomoc prawa przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG
- sporządzenie i opiniowanie projektów umów, regulaminów, statutów oraz dokumentów korporacyjnych
- uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach 
- wydawanie pisemnych opinii prawnych 
- występowanie w imieniu klienta w procesie przed sądowym 
- reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji 
- reprezentacja klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej 
 
Radca prawny przedsiębiorcy w Kwidzynie

Kancelaria świadczy pomoc prawną, polegającą na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorcy, jak również doraźną pomoc prawną - reprezentację przed sądem powszechnym w procesie lub windykację należności. 

Stała obsługa przedsiębiorcy - jest świadczona w kompleksowym zakresie według indywidualnych potrzeb Klienta poprzez obecność w siedzibie firmy przez określony czas w tygodniu, uzgodniony w zakresie godzinowym lub wedle potrzeb doraźnych Klienta - kontakt telefoniczny, e- mailowy. Zakres usług każdorazowo dopasowany jest do Klienta z uwzględnieniem potrzeb nagłych takich jak negocjacje, niezaplanowany problem ect. 

Doraźna pomoc prawna - polega między innymi na prowadzeniu spraw sądowych, jak również na występowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej. Obsługa Klienta w tym przypadku obejmuję prowadzenie jednostkowych konkretnych spraw, udzielanie porady prawnej, tworzenie i opiniowanie umów lub dokumentacji firmy. 

Windykacja należności 
 
Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie windykacji należności przeterminowanych na koszt dłużnika i zróżnicowana jest ze względu na etap dochodzenia zobowiązania. W ramach windykacji kancelaria oferuję 
- polubowną windykację należności poza sądem
- sądową cześć windykacji - polegająca na prowadzeniu sprawy o zapłatę 
- egzekucyjną windykację należności na etapie postepowania egzekucyjnego przed komornikiem 

Windykacja należności może miech charakter jednostkowy, polegający np. na wysłaniu wezwania do zapłaty w konkretnej sprawie, jak również kompleksowy, w każdej sprawie w której Klient nie otrzymał płatności w umówionym terminie.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL. SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg
bottom of page