top of page

Acerca de

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo Administracyjne, pozwolenie na budowę - Prawnik w Kwidzynie Grzegorz Pawłowski -adwokat

Przepisy prawa administracyjnego 

Prawo administracyjne to jedna z najszerszych gałęzi prawa, które swoim zasięgiem obejmuje takie działy jak samorząd terytorialny, prawo budowlane, zamówienia publiczne czy prawo podatkowe. O wielkości ustaw wchodzących w skład prawa administracyjnego, świadczy choćby fakt, iż nie istnieje kodeks administracyjny w odróżnieniu od kodeksu cywilnego czy karnego. Z prawem administracyjnym mamy do czynienia choćby w przypadku planowania budowy domu - pozwolenie na budowę lub składania wniosku o wydanie paszportu. 

Znajomość procedur administracyjnych oraz doświadczenie pozwala na doradztwo w sprawach z zakresu:

- prawa budowalnego 

- prawa zamówień publicznych 

- prawa zagospodarowania przestrzennego 

- prawa ochrony środowiska 

- prawa spółdzielczego 

Kancelaria świadczy pomoc prawą między innymi w formie:

- występowania i reprezentowania przed organami administracji samorządowej i rządowej

- sporządzania wniosków, pism i skarg do organów i sądów administracyjnych 

- uzyskiwanie potrzebnych pozwoleń, koncesji i zaświadczeń 

- zaskarżanie postanowień, decyzji i uchwał organów administracyjnych 

- doraźnej pomocy w zakresie prawa budowlanego  - reprezentowanie inwestorów w toku procesu inwestycyjnego

Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL. SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg
bottom of page