top of page

Acerca de

PRAWO PRACY

Adwokat, Prawnik Prawo Pracy w Kwidzynie - Radca Prawny Grzegorz Pawłowski

Prawo pracy dla pracownika
 
Prawo pracy jak żadna inna dziedzina prawa, dotyka nas niemalże codziennie. Kto nie słyszał o wielości spraw wynikających ze stosunku pracy w tym m.in. sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy czy spraw związanych z odszkodowaniami za wypadek w pracy. 

Dziedzina prawa pracy jednak ze względu na strony postępowania, a więc pracodawca, pracownik, wiąże się ze stresem i problemem czy warto występować przeciwko pracodawcy z powództwem przed sądem. 
Warto zaznaczyć, iż wiele sprawa związanych ze świadczeniem pracy, można rozwiązać polubownie, jednak należy uważać, na terminy wynikające z prawa pracy, w tym termin na ewentualne wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę - tj. 21 dni od odebrania wskazanego oświadczenia, czy termin do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy - tj. 14 dni. W przypadku wątpliwości należy niezwłocznie złożyć samodzielnie stosowne pismo do pracodawcy, lub najlepiej skontaktować się z kancelarią w celu podjęcia właściwych kroków. 

Czy warto występować przeciwko obecnemu lub byłem pracodawcy do sądu? 

Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć przez pryzmat znajomości osoby samego pracodawcy oraz tego co możemy zyskać poprzez proces w sądzie. Wysokość ewentualnego odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie stosunku pracy jest uzależnione od okresu pracy u danego pracodawcy i połączonego z nim okresy wypowiedzenia. Zatem wysokość odszkodowania jest równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Z tych względów w przypadku wypowiedzenia nam przez pracodawcę umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, możemy zyskać należne odszkodowanie jak również brak wskazania w świadectwie pracy - przyczyny rozwiązania umowy. 
Wyraźnie należy mieć na względzie, iż wynik sprawy uzależniony jest od wielu czynników o których dowiedzą się Państwo w czasie wizyty w kancelarii. 

Prawo pracy pracodawcy

Prawo pracy to nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej. Urlopy, wypadki w pracy, wypowiedzenia stosunku pracy to tylko cześć problemów jaki mogą spotkać pracodawcę. Zawsze przed podjęciem decyzji, której następstwem może być sprawa w sądzie, warto sprawdzić czy postępujemy zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz ustawami towarzyszącymi. 
Nawet w najpilniejszych sprawach, warto zacząć od próby polubownego rozwiązania sprawy, a gdy to nie przyniesie rezultatu to należy wykonać czynność np. wypowiedzenia stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia "dyscyplinarka" z obszernym opisem przyczyn podjęcia takiej decyzji. Gdyż w późniejszym czasie nie będzie można bardziej uzasadnić swojego stanowiska, niż w oświadczeniu przedłożonym pracownikowi. 
Nie ulega wątpliwości, iż oprócz spraw związanych ściśle ze stosunkiem pracy, na pracodawcy spoczywa także ciężar prawidłowego wykonywania obowiązków ubezpieczenia społecznego oraz wypłaty stosownych świadczeń pracowniczych. 
Biorąc to pod uwagę, warto zwrócić się do profesjonalisty. 


Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL. SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg
bottom of page