top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI


Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Pawłowski ul. Słowiańska 13A, 82-500 Kwidzyn o numerze NIP: 5811975258 prowadzona przez Radcę Prawnego Grzegorza Pawłowskiego wpisanego na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/E/344 - dalej Kancelaria, informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), i : 

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Grzegorz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Pawłowsku, ul. Słowiańska 13A, 82-500 Kwidzyn z którą można skontaktować się poprzez mail lub telefonicznie w sekcji Kontakt.

1. Kancelaria przetwarza dane osobowe w celach:

- zawarcia i realizacji umowy o usługi prawne (art. 6 ust 1 lit b RODO),
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, wnioski złożone w formularzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit f RODO)
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy klientami a Kancelarią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO). 
- prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

2. Przetwarzane będą następujące dane: 

- podstawowe dane identyfikacyjne,
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- dane dotyczące zamieszkania,
- dane wrażliwe w zakresie: wydanych orzeczeń organów publicznych, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i innych, w tym dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych lub związanych z tym środków bezpieczeństwa, w związku z wykonaniem usługi prawnej. 

3. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania:

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo do:  
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- usunięcia swoich danych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie Państwa danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych 
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. księgowi, audytorzy, prawnicy, usługodawcy usług teleinformatycznych, a także organy administracji, służby państwowe, sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 

6. Pliki cookies
 
Kancelaria, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej i nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o sesji internetowej statystycznym udostępniania funkcji Serwisu Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy w  przeglądarce. Jeśli nie  wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki nie zostaną wyłączone, oznacza to, zgodę na ich wykorzystanie oczywiście w celach anonimowych. Więcej o ciasteczkach znajdziesz tutaj. 

 
bottom of page