top of page

Acerca de

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka w Kwidzynie, długi, kredyty - Radca Prawny Grzegorz Pawłowski

Upadłość konsumencka - Kwidzyn 

Kancelaria w ramach usługi pomoże Ci podjąć prawidłowe decyzję, które pozwolą na wyjście ze spirali długów. 
 
Czym jest upadłość konsumencka? 
 
Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej jest procesem przygotowującym do oddłużania. Polega na likwidacji zobowiązań - kredytów i pożyczek, które powstały przed wszczęciem postępowania i nie zostały spłacone, a jednocześnie przewyższają możliwości finansowe zadłużonego.  

1. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć wszystkie osoby, które na dzień składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej (prowadziły ale zamknęły działalność), a które są niewypłacalne i posiadają przeterminowane zobowiązania. Należy to rozumieć, jako posiadanie jednego lub wielu niespłaconych długów, które ze względu na różne powody osobiste lub "wypadkowe" nie mogą zostać spłacone. W postepowaniu o ogłoszenie upadłości bierze się pod uwagę wszelkie wymagalne długi, zatem konieczne jest zgromadzenie szerokiej dokumentacji windykacyjnej i sądowej. 

2. Kto rozpatruję wniosek o ogłoszenie upadłości? 

Wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z całą dokumentacją, rozpatrywany jest przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, właściwy według miejsca zamieszkania. W przypadku zamieszkiwania na terenie powiatu kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego sądem właściwym jest - Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 
Wniosek można złożyć w biurze podawczym lub nadać na adres Sądu. Wniosek musi zostać podpisany przez dłużnika lub ustanowionego pełnomocnika. 

3. Gdzie mogę znaleźć formularz - wniosku o ogłoszenie upadłości?  

Co do zasady wniosek o ogłoszenie upadłości, należy złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego działającego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jednak osoby składające wniosek samodzielnie mogą zrobić to "papierowo" na formularzu, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w formie edytowalnej doc. jak również w formie pdf do druku i wypełnienia długopisem. Wniosek dostępny jest pod linkiem tutaj. Pomimo swej prostoty na pierwszy rzut oka, formularz należy wypełnić skrupulatnie i opisać w sposób szczegółowy każde zobowiązanie od momentu powstania, zawarcia umowy, poprzez ewentualne wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, sprzedaży zobowiązań poprzez cesje, wszczęcia postępowania przed sądem jak i postępowań egzekucyjnych. 
Warto podkreślić, iż nie należy lekceważyć, żadnej z rubryk, gdyż w przypadku błędnego wypełnienia, zostaniemy wezwani do usunięcia braków formalnych w terminie 7 lub 14 dni, a w przypadku braku możliwości uzupełnienia braku formalnego, wniosek może zostać zwrócony. 

4. Jaka jest opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości jest stała -w kwocie 30 złotych i nie jest uzależniona od wysokości Naszych długów. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego Sądu, zaś w przypadku powiatu kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego to na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku: 78 1010 0055 3313 0040 6400 0006. Potwierdzenie dokonania opłaty, dowód przelewu, należy załączyć do wniosku. 

5. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Ze względu na szczegółowość postępowania o ogłoszenie upadłości i prawidłowe określenie wysokości zobowiązania, odsetek i pozostałych kosztów sądowych i egzekucyjnych, konieczne jest załączenie wskazanych dokumentów: 
 
a. dokumentów określających przychody dłużnika: 
- umowy o pracę, decyzji o wysokości renty lub emerytury 
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy; 
- rachunki za media
- ewentualne koszty leczenia 

b. dokumenty dotyczące zobowiązań:
- umowy pożyczki i kredytu, harmonogramy spłat, potwierdzenia spłat rat 
- wezwania do zapłaty zaległego czynszu 
- wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy pożyczki i kredytu; 
- poszczególne cesje wierzytelności 
- pozwy o zapłatę, nakazy zapłaty, wyroki 
- dokumenty egzekucyjne w tym postanowienia komorników i zawiadomienia 

W przypadku braku poszczególnych dokumentów, kancelaria przed złożeniem wniosku zwraca się do poszczególnych komorników i sądów z prośbą o udzielenie informacji w celu prawidłowego określenia wysokości zobowiązań. W przypadku postępowań sądowych wszczętych przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o podanie kodów dostępu do poszczególnych spraw.   

6. Jak długo trwa postepowanie o ogłoszenie upadłości przed Sądem? 

W obecnym czasie postępowanie o ogłoszenie upadłości przed Sądem trwa około 4-5 miesięcy, jednak jest on uzależniony od wielu czynników, jak skomplikowanie sprawy, wielość długów czy prawidłowe wypełnienie wniosku. Nie ma ogólnych ram czasowych kiedy dostaniemy pierwsze pismo z Sądu od momentu złożenia wniosku, jednak w przypadku posiadania 10 lub więcej zobowiązań, czas ten wydłuża się w miarę prawidłowego sprawdzenia wszelkiej dokumentacji przez Sąd. Czas rozpoznania sprawy uzależniony jest także od przygotowanego uzasadnienia popadnięcia w zadłużenie, gdyż w przypadku uznania, iż świadomie dopuściliśmy się niedbalstwa przy zaciąganiu zobowiązań, Sąd może zwrócić wniosek. 

7. Czy warto skorzystać z pomocy prawnika? 

W związku z obowiązkiem kompleksowego ustalenia wszelkich zobowiązań, warto powierzyć to profesjonaliście, gdyż pozwoli to na prawidłowe złożenie wniosku do Sądu, bez potrzeby późniejszych poprawek. Skorzystanie z pomocy prawnika ułatwi cały proces upadłości konsumenckiej we wczesnym stadium tworzenia wniosku poprzez sprawę w sądzie i późniejsze postępowanie kończące upadłość. 


Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL. SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg
bottom of page