top of page

Acerca de

PRAWO SPADKOWE

Testament, zachowek, spadek Kwidzyn - Radca Prawny Grzegorz Pawłowski

Prawo spadkowe - Kwidzyn

Wiele klientów kancelarii po śmierci swojego bliskiego nie wie w jaki sposób uregulować prawo własności mieszkania, domu, samochodu spadkodawcy. Najprostszym sposobem, ażeby przed Sądem wyłonić krąg spadkobierców jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. W tym postępowaniu, Sąd ustali kto i w jakim zakresie nabył spadek oraz ewentualnie ustali krąg osób niegodnych dziedziczenia. Jednak niniejsze postępowanie nie spowoduję podziału części spadku na poszczególnych spadkobierców. 
W tym celu konieczne będzie wytoczenie sprawy o dział spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności oraz niekiedy z podziałem majątku. Te sprawy na przykład wytacza się w przypadku braku porozumienia co do podziału poszczególnych składników majątku. Jednak jest możliwe złożenie wskazanego wniosku  także na zgodny wniosek spadkobierców. 

Kancelaria oferuję prowadzenie spraw:
- stwierdzenie nabycia spadku 
- dział spadku wraz ze zaniesieniem współwłasności i podziałem majątku

 
Odrzucenie spadku
 
A co w przypadku gdy nie chcemy przyjąć spadku po zmarłym?
Temu służy prawo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem, które można dokonać w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub momentu dowiedzenia się o śmierci. 
Jednak w przypadku odrzucenia spadku - nasz udział w nim przechodzi o nasze dzieci. Zatem należy od razu także w imieniu małoletnich dokonać odrzucenia spadku. 
Odrzucenie spadku zazwyczaj konieczne jest w przypadku pozostawienia wielu długów przez spadkodawcę, które mogą obciążyć spadkobierców. Jednak nawet jeśli przeoczyliśmy sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku, musimy mieć świadomość, iż w takim przypadku spadkobierca przyjął spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Zatem odpowiadamy za długi spadkowe do wysokości majątku jaki pozostawił spadkodawca. 

Kancelaria oferuję prowadzenie sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego - odrzucenie spadku.

 
Zachowek
 
Jakie słowo, najczęściej jest przekręcane przez klientów? tak to jest zachowek, lub jak ktoś woli zachówek. A wiec jak to jest z tym zachowkiem? 

Zachowek to nic innego jak nasze uprawnienie do żądania zapłaty określonej kwoty od spadkobiorcy, który na podstawie testamentu lub darowizny otrzymał całość spadku. Tłumacząc to prościej na podstawie przykładu, należy wskazać, iż w przypadku otrzymania darowizny lub otrzymania całości spadku w testamencie przez naszego brata, należy nam się spłata połowy udziału jaki by normalnie przysługiwał przy spadkobraniu ustawowym. 
Sprawy o zachowek ze względu na istniejący zazwyczaj spór co do wysokości spłaty, należą do stresogennych dla stron postepowania, zatem właściwym będzie poprowadzenie jej przez profesjonalistę. 


Jakie dokumenty należy zgromadzić? 
 
Przed przyjściem do kancelarii warto zabrać ze sobą potrzebne dokumenty:
- akt zgonu spadkodawcy 
- akty urodzenia spadkobierców
- akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska po ślubie 
- testament, akt darowizny 
- numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w spadek
Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 


 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
GRZEGORZ PAWŁOWSKI

UL.SŁOWIAŃSKA 13A
82-500 KWIDZYN 


NIP: 581-197-52-58
REGON: 521-72-64-81
KANCELARIA CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 16:00

TEL. (+48) 730-800-157

EMAIL: BIURO@RADCAPAWLOWSKI.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
  • LinkedIn - Biały Krąg
bottom of page