top of page

Honorarium prawnika

Zaktualizowano: 21 maj 2022Wiele osób rezygnuję z wszczęcia sprawy przed sądem lub prowadzenia jej przez profesjonalnego pełnomocnika ze względu na brak środków na wynagrodzenie prawnika, bez dokładnego rozeznania w możliwości uzyskania np. darmowej porady prawnej w przygotowanych do tego punktach (głównie w małych miejscowościach urzędy gminy, starostwa ect.) Dodatkowo w przepisach przewidziano zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych (koszty sądowe to opłata od pozwu, zarzutów od nakazu zapłaty oraz np. ewentualne koszty opinii biegłych) oraz możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu. O ile obecnie z darmowych porad prawnych w NPP może skorzystać niemalże każdy, to to tyle prawo do zwolnienia z kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu przysługuję według licznego orzecznictwa - „ubogim”. W kolejnych postach przybliżę ten wątek.


W tym poście skupmy się na wynagrodzeniu prawnika w sprawie cywilnej – przykładowo o zapłatę, „zachówek” :D. W niniejszych sprawach wynagrodzenie będzie zależało od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty jaką chcemy uzyskać w postępowaniu cywilnym i jaka będzie wskazana w pozwie. Kwoty minimalnych wynagrodzeń wynikają wprost z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości i przy wartości kwoty sporu pomiędzy 10 tyś do 50 tyś jest to kwota 3600,00 złotych. Wyraźnie należy podkreślić, iż jest to kwota, która nie jest sztywna i może się zdarzyć że będzie się różnić w zależności od trudności sprawy. A w przypadku wygrania sprawy może być na zasądzana od drugiej strony, wobec czego koszt prawnika się minimalizuję.


Wynagrodzenie winno być ustalane każdorazowo przed podjęciem sprawy i warto w takich przypadkach udać się nie tylko do jednego prawnika z zapytaniem o przykładowe wynagrodzenie w sprawie. Przestrzegam, żeby nie robić tego poprzez telefoniczne zapytanie - „ a ile Pan bierze za rozwód?” Z takiego pytania niewiele wynika, i trudno będzie uzyskać odpowiedź. Warto pójść do prawnika i zapytać na miejscu o poprowadzenie sprawy.


LINK


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000265

Comments


bottom of page