top of page

Wysokość alimentów na dziecko - jak ustalić?


Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?


Ustalając wysokość alimentów na dziecko, należy zacząć od ustalenia kosztów utrzymania dziecka na które składają się koszty zakupu wyżywienia, chemii gospodarczej i osobistej, leczenia, rozrywki, zakupu ubrań i bielizny, edukacji w tym zajęć dodatkowych jak korepetycje oraz koszty zamieszkania.


Wysokość alimentów uzależniona jest od wieku dziecka, jego potrzeb i dochodów jakie osiąga rodzic od którego będziemy domagać się alimentów. Sąd każdorazowo bada czy koszty wskazane w pozwie są rzeczywiste i usprawiedliwione ze względu na wiek dziecka i możliwości finansowe drugiego rodzica.


Na wysokość kosztu zakupu wyżywienia składa zakup wszystkich najpotrzebniejszych artykułów spożywczych jak owoce, warzywa, mięso czy pieczywo, nabiał i makaron. Przy czym co do zasady nie sumujemy co do "złotówki" każdego kosztu, a jedynie przyjmujemy orientacyjnie ile potrzebujemy miesięcznie na zakup wyżywienia. W przypadku zakupu miesięcznego abonamentu w szkolnej stołówce, wskazujemy jaki jest miesięczny koszt zakupu np. obiadów w szkole jednak nadal wskazujemy, że dziecko także w weekendy potrzebuje obiadów i pozostałych dań mimo dojadania w szkole.


Koszt zakupu chemii osobistej i gospodarczej ustalamy biorąc pod uwagę koszt zakupy przedmiotowych rzeczy z uwzględnieniem wszystkich osób zamieszkujących w domu-mieszkaniu w którym dziecko zamieszkuje. Przykładowy koszt zakupu chemii osobistej i gospodarczej w miesiącu to kwota około 150-200 złotych na dziecko.


Wskazać należy, że przy ustalaniu kosztu zamieszkania dziecka w domu-mieszkaniu, musimy zsumować wszelkie koszty wynikające z rachunków za media, czynszu, ewentualnych remontów oraz dodatkowych kosztów wynikających z utrzymania domu. Sumę tych kosztów dzielimy na wszystkie zamieszkujące osoby i wtedy wychodzi nam kwota jaką możemy wpisać w pozew o alimenty. Należy pamiętać że kredyty hipoteczne obciążają rodzica, a nie dziecko i wysokość miesięcznej raty może wpisać jako koszt obniżający możliwości finansowe opiekuna dziecka, a nie jako koszt utrzymania dziecka.


W zakresie kosztów rozrywki dziecka ustalamy kwotę biorąc pod uwagę ewentualne wyjścia z dzieckiem do kina, restauracji czy muzeum. Na ten koszt może się nadto składać koszt zapewnienia dziecku spełnienia marzeń jak jazda konna, uczestnictwo w klubach sportowych ect.


Pamiętajmy, żeby w miarę możliwości do pozwu załączyć szczegółowy spis kosztów utrzymania dziecka z rozbiciem na zakup wszystkich elementów wyżywienia, zakupu leków, rozrywki czy wycieczek. Czym bardziej rozbudowany będzie spis utrzymania dziecka, tym bardziej trudniejsze będzie jego zakwestionowanie.


W każdej sprawie o alimenty, którą przyjmuję do prowadzenia, przedkładam do wypełnienia owy spis rodzicowi oraz proszę o udowodnienie tych kosztów fakturami, paragonami, rachunkami. Dlatego chcąc złożyć pozew o alimenty zawsze należy zacząć od zbierania faktur imiennych wystawianych na dane dziecka i rachunków za media.


W kwestii ustalenia możliwości finansowych rodzica od którego będziemy domagać się alimentów na dziecko, w przypadku braku informacji o wysokości dochodu, Sąd na nasz wniosek zwróci się do Urzędu Skarbowego o przedstawienie pitów za poprzednie lata. Możliwe jest także złożenie w pozwie wniosku o zwrócenie się przez Sąd do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych o wskazanie informacji o wszystkich produktach bankowych zobowiązanego rodzica.
Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora.

Opmerkingen


bottom of page